JAPANESE FAMOUS AUTHENTIC RAMEN LIST

【SALT RAMEN】

. HAKODATE Ichimonji
. TOKYO Hirugao
. SAITAMA Zen-Ya

【PORK BONES RAMEN】

. HAKATA Hidechan
. KUMAMOTO Oguro
. KUMAMOTO Haorai
. KYUSHUU Manshuya
. KYUSHUU Shirou
. TOKYO Kichijoji
. TOKYO Daifukuya

【PORK+SOYSAUCE RAMEN】

. WAKAYAMA Marushige
. WAKAYAMA Ideshouten
. YOKOHAMA Samurai
. YOKOHAMA Yoshimuraya

【SOYSAUCE RAMEN】

. ASAHIKAWA Aoba
. HIDA Kikyouya
. KITAKATA Ajihei
. KYOTO MANPUKU
. KYOTO Menya Marutake
. KYOTO Shinpukusaikan
. TOKYO Nidaime Keisuke
. TOKYO Setagaya
. TOYAMA Makotoya
. ONOMICHI Tonchinkan
. OSAKA Soudaishou
. SAITAMA Ganja
. SANO Banri
. SANO Tamuraya

【CHICKEN BONES RAMEN】

. KYOTO Ten-Ten-Yuu

【Variety Type Set ( 5 Types 10 Servings】

. ( 5 Types 10 Servings ) Thick Noodles Ramen Lover First Choice
. ( 5 Types 10 Servings ) TOKYO Most Famous Ramen Restaurants Japanese Noodles
. ( 5 Types 10 Servings ) KYUSHUU Most Famous Pork Bone Soup Ramen
. ( 5 Types 10 Servings ) KOBE, OSAKA, KYOTO Most Famous Ramen
. ( 5 Types 10 Servings ) KANSAI Area Top 5 Most Famous Ramen
. ( 5 Types 10 Servings ) Japan Top 5 Most Famous Localist Ramen
. ( 5 Types 10 Servings ) Japan Village Recomended Famous Ramen

【Variety Type Set ( 6 Types 12 Servings】

. ( 6 Types 12 Servings ) Japan Most Famous Localist Ramen Set no.5
. ( 6 Types 12 Servings ) HOKKAIDO & KYUSHUU Famous Ramen
. ( 6 Types 12 Servings ) Japan Top 6 Most Famous Localist Ramen
. ( 6 Types 12 Servings ) TOKYO Most Famous Ramen Set
. ( 6 Types 12 Servings ) Japan Most Famous Localist Ramen Set no.15


JAPANESE SOUVENIRS PRODUCT LIST
. 【WINDOW CURTAIN NOREN
. 【JAPAN PAPER LANTERN
. 【WRAPPING CLOTH FUROSHIKI
. 【KIMONO GEISHA DOLL
. 【IWAKO CUTE ERASER
. 【SUSHI USB FLASH DRIVE
 

FREEZE DRIED PRODUCTS LIST
. 【MISO SOUP
. 【KOREAN STYLE SOUP
. 【CHEMICAL FREE SOUP
. 【GIFT SETS
. 【SOUP
. 【VARIETY SETS